Termenii de utilizare şi toate documentele la care se face referire în acest document stabilesc termenii şi condiţiile în care vi se permite să utilizaţi site-ul nostru web www.seatbelt.ro  .

Prin utilizarea website-ului nostru, sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni de utilizare. Termenii de utlizare sunt valabili începând cu data de 23.05.2018.

Citiţi cu atenţie aceşti Termeni de Utilizare. Vă recomandăm să imprimaţi o copie pentru a o adăuga în arhivele dumneavoastră ., precum şi copii ale versiunililor viitoare ale acesteia, deoarece aceasta va fi actualizată în timp. În cazul în care, din orice motiv, nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni de utilizare sau nu doriţi să aderaţi la ei, trebuie să nu accesaţi sau să nu utilizaţi site-ul nostru.

Cuprins

 • Detalii despre noi.
 • Răspunderea dumneavoastră pentru alte persoane care accesează website-ul nostru utilizând dispozitivul sau conexiunea dumneavoastră la internet.
 • Disponibilitatea website-ului nostru.
 • Modificări pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare şi alte documente.
 • Detaliile contului dumneavoastră .
 • Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru.
 • Utilizări permise ale materialelor website-ului nostru.
 • Utilizări interzise ale website-ului nostru.
 • Link-uri către website-ul nostru.
 • Excluderi şi limitări ale răspunderii.
 • Despăgubiri.
 • Repudieri.
 • Restricţii referitoare la vârstă.

Legea şi jurisdicţia în vigoare. 

Detalii despre noi.

SEATBELT CONSULTING S.R.L , cu sediul în Str. Munitiei, Nr. 5, Et. 3, Ap.9, Camera 1, Sector6, jud. Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7094/2011, Cod de înregistrare fiscal RO28607739 , cont bancar nr. RO24RZBR0000060013643981, deschis la RAIFFEISENBANK ROMANIA, având email:  office@seatbelt.ro  operează website-ul: www.seatbelt.ro  .

Responsabilitatea dumneavoastră faţă de persoanele care accesează website-ul nostru folosind dispozitivul sau conexiunea dumneavoastră . la internet.

Trebuie să vă asiguraţi că orice persoană care accesează website-ul nostru de pe computerul sau dispozitivele dumneavoastră . sau care are permisiunea sau posibilitatea de a accesa website-ul nostru de pe computerul sau dispozitivele dumneavoastră ., sau care utilizează conexiunea dumneavoastră . la internet, sunt conştiente de aceşti Termeni de utilizare şi de orice alt document menţionat în cadrul acestor Termeni şi că aceste persoane sunt, de asemenea, de acord să respecte aceşti Termeni de utilizare. Dacă, din orice motiv, aceste persoane nu sunt de acord cu aceşti Termeni de utilizare, ele trebuie să nu acceseze sau să utilizeze website-ul nostru şi nu trebuie să le permiteţi să facă acest lucru.

Disponibilitatea website-ului nostru.

Nu garantăm şi nu oferim garanţii că:

 1. Website-ul va fi disponibil în orice moment sau din orice locaţie geografică;
 2. Accesul dumneavoastră . pe site va fi continuu sau neîntrerupt;
 3. Website-ul va fi accesibil sau optimizat pentru toate browserele, computerele, tabletele, telefoanele etc.
 4. Ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul în intregime sau partial la website din orice motiv, inclusiv din motive comerciale sau operaţionale, cum ar fi îmbunătăţirea aspectului sau funcţionalităţii website-ului, actualizarea de conţinut, întreţinerea periodică sau rezolvarea oricăror probleme pe care le-am putea întâmpina.
 5. Website-ul nostru este furnizat numai utilizatorilor din Romania. Deşi este posibilă accesarea website-ului din alte ţări, nu facem nicio declaraţie legată de conformarea website-ului nostru la cerinţele legale în vigoare din orice altă jurisdicţie în afară de România.
 6. Modificări pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare şi alte documente.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic aceşti Termeni de utilizare, Politica de confidenţialitate, Politica privind cookie-urile şi orice alt document menţionat de oricare dintre acestea. Putem schimba Termenii de Utilizare şi alte documente pentru orice motiv, inclusiv ca să:

 1. Reflecte orice schimbări în modul în care ne desfăşurăm afacerea;
 2. Luăm în considerare orice modificări pe care le facem pe website-ul nostru, incluzând, insă fără a ne limita la, orice noi caracteristici sau funcţionalităţi pe care le furnizăm, orice ajustări ale mijloacelor prin care vă furnizăm notificări sau orice modificări aduse conţinutului, scopului sau disponibilităţii site-ului web;
 3. Descriem cu exactitate activităţile noastre actuale de prelucrare a datelor, astfel încât să fiţi la curent cu ultimele noastre practici;
 4. Vă informăm despre orice schimbări în modul în care utilizăm cookie-uri sau tehnologii similare de colectare a informaţiilor;
 5. Ne asigurăm că documentaţia noastră respectă şi va respecta în continuare toate legile, reglementările şi îndrumările actuale şi viitoare aplicabile.

În cazul în care acest lucru este cerut de lege, vă vom informa cu privire la orice modificare a acestor Termeni de utilizare sau a celorlalte documente la care se referă, prin publicarea unui anunţ pe website şi/sau prin postarea unei versiuni actualizate a acestor Termeni de utilizare sau a altor astfel de documente pe site-ul nostru cu o nouă dată efectivă indicată la începutul acestora.

Dacă alegeţi să continuaţi să accesati website-ul nostru după ce ne-am actualizat Termenii de utilizare, sunteţi de acord să respectati aceste versiuni actualizate. Veţi fi notificat în prealabil asupra actualizărilor efectuate. Acceptaţi, de asemenea, că prin continuarea accesului la website-ul nostru după actualizarea politicii de confidenţialitate şi/sau a politicii privind cookie-urile, practicile stabilite în acele politici actualizate se vor aplica procesării datelor dumneavoastră . şi utilizării cookie-urilor şi tehnologiilor similare.

Trebuie să verificaţi aceşti Termeni de utilizare şi toate celelalte documente la care se referă acesta de fiecare dată când accesaţi website-ul nostru, pentru a ne asigura că sunteţi conştient de termenii care se aplică în acel moment.

Data la care au fost modificate ultima dată aceşti Termeni de utilizare şi/sau orice alte documente (inclusiv politica noastră de confidenţialitate şi politica privind cookie-urile) este prezentată în partea de sus a documentului respectiv sub denumirea de „dată efectivă” a documentului.

Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru.

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile, drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală de pe website-ul nostru şi conţinutul său sunt fie deţinute de noi, fie licenţiate către noi. Toate aceste drepturi sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală din Romania, iar toate drepturile sunt rezervatede către noi. Orice utilizare a website-ului şi a conţinutului acestuia, cu excepţia cazului în care este autorizată în mod expres în acest document, este strict interzisă. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de noi.

Mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile şi alte marci deţinute de terţi şi folosite sau expuse pe sau prin intermediul website-ului nostru (denumite colectiv „Mărci terţe”) pot fi mărci ale proprietarilor lor, care pot sau nu să ne aprobe sau să fie afiliaţi cu sau legaţi de noi. Cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres în aceşti Termeni de utilizare sau în termenii furnizaţi de proprietarul unei mărci terţe, nici o afirmaţie din cadrul acestor Termeni de utilizare sau din cadrul website-ului nostru nu poate fi interpretată ca acordând, prin deducţie sau altele, orice licenţa sau drept de a utiliza oricare dintre mărcile noastre sau oricare marcă terţă care este utilizată sau afişată pe site, fără a primi anterior permisiune în scris. Vom beneficia exclusiv de orice beneficiu generat prin utilizarea mărcilor noastre.

Informaţii şi conţinuturi de pe site-ul nostru furnizate în baza unei relaţii de independenţă.

 1. Website-ul nostru este pus la dispoziţie pentru a vă oferi informaţii generale despre noi, despre afacerea noastră şi despre orice produse sau servicii pe care le oferim periodic. Nu facem website-ul nostru disponibil pentru alte scopuri, cu excepţia cazurilor prevăzute expres în aceşti Termeni de utilizare.
 2. Conţinutul site-ului nostru nu este conceput ca sfat. Nu trebuie să vă bazaţi pe niciun conţinut al site-ului nostru în orice scop şi trebuie să căutaţi consultanţă profesională independentă înainte de a decide să va bazaţi orice acţiune pe orice conţinut disponibil pe site-ul nostru.
 3. Nu oferim nicio garanţie, expresă sau implicită, că orice conţinut sau materiale disponibile pe site-ul nostru sunt exacte, complete sau actualizate periodic.

Utilizări permise ale materialelor website-ului nostru.

 1. Conţinutul de pe site-ul nostru este furnizat numai pentru uz personal, privat şi necomercial. Puteţi să imprimaţi sau să distribuiţi conţinutul de pe website-ul nostru în scopuri personale, private şi necomerciale, şi puteţi face pe ceilalţi din cadrul organizaţiei dumneavoastră . conştienţi de conţinutul de pe website-ul nostru. Nu puteţi extrage, reproduce sau distribui conţinutul website-ului nostru în alte scopuri fără consimţământul nostru scris prealabil.
 2. Ori de câte ori imprimaţi, descărcaţi, distribuiţi sau transmiteţi conţinut de pe website-ul nostru altor persoane, trebuie să nu faceţi nicio adăugire sau să ştergeţi sau să modificaţi textul de pe site-ul nostru, trebuie să nu modificaţi nicio imagine, în orice mod, să nu eliminaţi niciun text însoţitor de pe astfel de imagini, materiale sau grafice şi trebuie să vă asiguraţi că tot conţinutul transmis unei părţi terţe este o reprezentare exactă a conţinutului aşa cum apare pe site-ul nostru.
 3. Este interzis să utilizaţi orice tehnologie de extragere sau minare a datelor, sau orice alte instrumente similare ale terţilor pentru extragerea sau reproducerea oricăror date sau conţinut de pe site-ul nostru fără consimţământul nostru prealabil scris.
 4. Ori de câte ori transferaţi orice conţinut sau materiale de pe site-ul nostru către oricine, trebuie să ne creditaţi ca autori ai unui astfel de conţinut sau materiale (sau alţi autori, ori de câte ori au fost creditaţi de noi) în momentul în care transmiteţi acest conţinut sau materiale.

Utilizări interzise ale website-ului nostru.

 1. Este interzis să reproduceţi, să duplicaţi, să copiaţi sau să revindeti orice parte a site-ului nostru sau a vreunui conţinut de pe site-ul nostru, cu excepţia cazului în care acest lucru este permis în mod expres în aceşti Termeni de utilizare.
 2. Fără consimţământul nostru prealabil scris, este interzis să accesati, să interveniti, să distrugeti sau să perturbati în vreun fel:

– Site-ul nostru sau orice parte componenta a acestuia.

– Sistemele noastre.

– Orice hardware sau echipament sau oricare dintre reţele pe care este găzduit site-ul nostru.

– Orice software pe care îl folosim pentru a crea sau a modifica site-ul web sau pentru a vă pune la dispoziţie site-ul.

– Orice hardware, echipament, reţea, server, software sau tehnologie deţinute sau operate de noi sau de orice terţă parte.

 1. Trebuie să utilizaţi website-ul nostru numai în scopuri legale şi în conformitate cu aceşti Termeni de utilizare. Este interzisă utilizarea website-ulului nostru:

– Pentru orice scop ilegal sau care încalcă în orice fel legile sau reglementările aplicabile, locale, naţionale sau internaţionale.

–  Pentru orice scop fraudulos.

–  Pentru efectuarea oricărei publicităţi nesolicitate sau neautorizate sau a unei comercializări directe sau indirecte către oricine prin orice mijloace.

– Pentru încarcarea, găzduirea sau transmiterea de viruşi, malware, adware, spyware, worms, Trojan horses, loggers, bombe logice sau alte programe sau coduri dăunătoare care ar putea afecta utilizarea sau operarea site-ului nostru web, hardware-ului sau sistemelelor noastre.

–  Pentru comunicarea cu sau pentru vătămarea copiilor.

– În orice mod sau pentru orice scop care încalcă aceşti Termeni de utilizare sau termenii oricărora dintre documentele la care se referă aceşti Termeni de utilizare.

– Este interzisă transmiterea oricarei informaţii despre dumneavoastră . dacă aveţi sub 18 ani sau despre oricare altă persoană care este sub vârsta de 18 ani.

Dacă au vârsta de 18 ani sau mai mult, în cazul în care nu aţi primit consimţământul scris în prealabil de a transmite informaţii despre ele.

– Este interzis să ne transmiteţi informaţii care sunt considerate „informaţii personale sensibile”. „Informaţii personale sensibile” sunt informaţii despre dumneavoastră . sau despre orice altă persoană care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea de membru al sindicatelor sau care sunt date genetice, date biometrice, informaţii care privesc sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală.

– Dacă ne transmiteţi în mod accidental sau intenţionat astfel de informaţii, va fi considerat că v-aţi dat acordul prelucrării acestor informaţii pe baza articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor (Regulamentul (UE) 2016 / 769).

Legături către alte site-uri Web.

Link-uri cu conţinut sau site-uri terţe pot apărea pe site-ul nostru periodic. Nu suntem responsabili pentru conţinutul oricăror website-uri accesibile prin intermediul oricărui link (link-uri) de pe site-ul nostru. Orice conţinut de pe site-uri web ale unor părţi terţe este în afara controlului nostru şi nu garantam că un astfel de conţinut este potrivit pentru utilizare sau vizualizare, legal sau corect.

Orice website al unei părţi terţe accesibil printr-o legătură pe site-ul nostru poate colecta şi procesa informaţiile dumneavoastră. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de activităţi de prelucrare a datelor realizate de un site web terţ care este legat de site-ul nostru şi nu ne asumam răspundere cu privire la aceste informaţii. Trebuie să verificaţi politica de confidenţialitate a unei astfel de parte terţă pentru a stabili modul în care aceasta poate utiliza informaţiile dumneavoastră . înainte de a vă decide să utilizaţi website-ul şi caracteristicile sale..

 

Link-uri către site-ul nostru.

 1. Este interzis să publicaţi link-uri către site-ul nostru pe alte website-uri deţinute de dumneavoastră . fără consimţământul nostru prealabil scris.
 2. În cazul în care aţi obţinut consimţământul de a publica link-uri către site-ul nostru:

– Puteţi publica link-uri către site-ul nostru pe alte website-uri deţinute de dumneavoastră , cu condiţia ca aceste website-uri şi utilizarea oricăror legături către website-ul nostru să respecte aceşti Termeni de utilizare.

– Ori de câte ori publicaţi un link către website-ul nostru pe orice alt site, sunteţi de acord că veţi face acest lucru într-o manieră adecvată şi nu în vreun fel defăimător sau dispreţuitor faţă de noi, care poate provoca prejudicii pentru noi sau afacerea noastră;

– Este interzis să publicaţi link-uri catre site-ul nostru pentru a sugera orice formă parteneriat, colaborare, afiliere, relaţie de afaceri, cu noi în cazul în care această afiliere nu există şi în orice caz, în prealabil trebuie obţinut un consimţământ scris.

– Ne putem retrage permisiunea de a publica link-uri catre website-ul nostru în orice moment. În cazul în care vă retragem permisiunea de a publica link-uri către website-ul nostru şi vă informăm despre acest lucru, trebuie să eliminaţi imediat orice link către site-ul nostru.

Excluderi şi limitări ale răspunderii.

Nu ne limităm răspunderea faţă de dumneavoastră . în cazul în care ar fi ilegal să facem acest lucru, de exemplu, pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijenţa noastră. În cazul în care legea aplicabilă nu permite ca toate limitele de răspundere de mai jos să se aplice, limitările se vor aplica numai în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.

În niciun caz şi sub nici o circumstanţă nu vom fi (incluzând firmele mamă, subsidiarele, afiliatele, ofeiţerii, directorii, membrii, angajaţii sau agenţii) responsabili faţă de dumneavoastră . pentru nici o pierdere, pagubă (fie directă, indirectă, punitivă, actuală, accidentală, specială, sau altele), costuri, obligaţii sau penalităţi, fie contractuale, de prejudiciu, de încălcare a drepturilor prevăzute de lege, sau altfel, prevăzute sau nu, în legătură sau cu privire la:

 1. Utilizarea site-ului nostru;
 2. Orice corupere sau pierdere de date.
 3. Orice incapacitate de a accesa site-ul nostru, inclusiv, fără limitare la, orice întreruperi, suspendări sau retrageri ale site-ului nostru (oricare ar fi motivul).
 4. Orice utilizare a oricărui conţinut sau material de pe site-ulul nostru, incluzând orice decizii aţi făcută pe baza acestui conţinut sau material.
 5. Orice pierdere de economii, profituri, vânzări, afaceri sau venituri.
 6. Orice atingere reputaţiei.
 7. Orice alte pierderi secundare, succesive sau indirecte şi chiar dacă am fost avertizaţi de posibilitatea unor astfel de pierderi sau daune, fără limitare, veţi fi responsabili pentru costurile de reparaţii sau corecţii în cazul unor astfel de pierderi, deteriorări, costuri, cheltuieli sau penalităţi.
 8. Nu vom fi responsabili pentru nicio daună care ar fi putut fi evitata prin urmarea sfatului nostru de a aplica o actualizare oferita gratuit sau pentru daune care au fost cauzate de dumneavoastră. Datorită faptului că nu au fost urmate corect instrucţiunile de instalare sau de a avea cerinţele minime recomandate de noi.

Sunteţi de acord în mod explicit că nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de conţinut sau comportament defăimător, ofensator sau ilegal al vreunei părţi terţe şi că riscul de vătămare sau deteriorare a celor de mai sus se bazează în întregime pe acţiunile dumneavoastră .

Sunteţi de acord că în cazul în care vi se aduc daune sau pierderi din sau prin legătură cu acţiunile sau omisiunile noastre, acele daune nu vor constitui un motiv valid pentru a bloca orice exploatare a website-ului, servicilor, proprietăţilor, produselor sau oricărui alt conţinut deţinut de noi.

În măsura în care oricare dintre prevederile acestei clauze 13 (excluderi şi limitări ale răspunderii) sunt neaplicabile ca excluderi totale de răspundere, acestea vor fi interpretate ca limitări ale răspunderii, limitând răspunderea noastră faţă de dumneavoastră în cea mai mare măsură permisă de lege.

Despăgubiri.

Dumneavoastră (şi de asemenea orice parte terţăpentru care sau în numele căreia gestionaţi un cont sau o activitate pe website-ul nostru) sunteţi de acord să ne apăraţi (la cererea noastră), să ne despăgubiţi faţă de orice revendicare, datorie, daună, cheltuială, inclusiv, şi fără limitare la, onorariile şi costurile legale, care rezultă din sau în orice fel sunt legate de oricare dintre următoarele (inclusiv ca urmare a activităţilor dumneavoastră . directe pe website sau a celor efectuate în numele dumneavoastră .):

(a) Încărcarea de material de către dumneavoastră ., accesarea sau utilizarea site-ului web.

(b) Încălcarea sau presupusa încălcare a acestor termeni de utilizare.

(c) Încălcarea drepturilor terţilor, inclusiv, fără a se limita la, încălcarea a oricărui drept de proprietate intelectuală, publicitate, confidenţialitate, proprietate sau drept la o viaţă privată.

(d) Încălcarea oricăror legi, reguli, reglementări, coduri, statute, ordonanţe sau ordine ale oricărei autorităţi guvernamentale şi cvasi-guvernamentale, incluzând, fără limitare la, toate autorităţile de reglementare, administrative şi legislative.

(e) Orice denaturare făcută de dumneavoastră conţinutului website-ului.

 1. Veţi coopera pe deplin cand sunteţi solicitat de noi în apărarea oricărei reclamaţii. Ne rezervăm dreptul de a ne asuma apărarea exclusivă şi controlul oricărei chestiuni supuse despăgubirii de către dumneavoastră.

Repudieri.

Website-ul este furnizat în baza principiilor „exact cum a fost creat”, „când este disponibil” şi „cu toate defectele aferente” în măsura în care acest lucru este permis de lege.

Nu facem nicio declaraţie sau garanţie sau nici o confirmare de orice fel, expresă sau implicită, cu privire la:

(a) Serviciul.

(b) Conţinutul website-ului.

(c) Conţinutul utilizatorilor.

(d) Securitatea asociată cu transmiterea de informaţii către website.

În plus, repudiem toate garanţiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanţiile de vandabilitate, adecvate pentru un anumit scop, de inexistenţă a unei contrafaceri, de titlu, de integrare cu orice sistem şi de siguranţă împotriva viruşilor.

Nu reprezentăm sau garantăm faptul că:

 1. Serviciile vor fi fără erori sau neîntrerupte.
 2. Defectele vor fi corectate.
 3. Serviciul sau serverul care face serviciul disponibil este lipsit de componente dăunătoare, inclusiv, şi fără limitare la, viruşi.

Nu facem nici o declaraţie sau garanţie că informaţiile (inclusiv orice instrucţiuni) despre servicii sunt corecte, complete sau utile.

Acceptaţi faptul că utilizarea de către dumneavoastră a website-ului se realizează prin riscul asumat de către dumneavoastră.

Nu garantăm că utilizarea de către dumneavoastră a website-ului este legală în orice jurisdicţie specială şi repudiem în mod expres astfel de garanţii.

Anumite jurisdicţii limitează sau nu permit renunţarea la garanţii implicite sau la alte garanţii, astfel încât excluderea de răspundere de mai sus nu vi se aplică în măsura în care legea respectivă este valabilă pentru dumneavoastră şi pentru aceşti termeni de utilizare.

Prin accesarea sau utilizarea website-ului, reprezentaţi şi confirmaţi faptul că activităţile dumneavoastră sunt legale în fiecare jurisdicţie în care accesaţi sau utilizaţi acest serviciu.

Nu susţinem nici un conţinut de pe acest site şi în mod expres negăm orice responsabilitate sau responsabilitate faţă de orice persoană sau entitate pentru orice pierdere, daună (reală, punitivă sau alt tip de daună), prejudiciu, revendicare, răspundere sau altele de orice natură bazată pe sau rezultată din orice conţinut afişat pe acest site.

Restricţii de vârstă privind utilizarea site-ului nostru.

Website-ul nostru şi toate produsele sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul site-ului web nu sunt destinate utilizării de către persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă aveţi vârsta sub 18 ani, trebuie să nu utilizaţi site-ul nostru, să achiziţionaţi sau să încercaţi să cumpăraţi vreunul dintre produsele sau serviciile noastre sau să ne furnizaţi orice informaţii despre dumneavoastră sau despre oricine altcineva.

Nu prelucram intenţionat date despre orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

 Legea şi jurisdicţia.

Aceşti termeni de utilizare, toate documentele la care se referă şi eventualele litigii apărute din sau în legătură cu acestea sau orice alte documente la care se referă, fie contractuale sau necontractuale, vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legea din România.

Instanţele din România au competenţa exclusivă asupra oricărei reclamaţii sau a litigiilor care decurg din sau în legătură cu aceşti termeni de utilizare şi orice documente la care fac referire.