SEATBELT CONSULTING S.R.L

Această Politică de Confidentialitate defineşte modul în care noi, SEATBELT CONSULTING S.R.L, colectăm, stocăm şi utilizăm datele dumneavoastră . personale când accesaţi sau interacţionaţi cu website-ul nostru www.seatbelt.ro  şi de unde obţinem sau colectăm datele dumneavoastră.

Politica de Confidenţialitate este aplicabilă din data de 22.05.2018.

Dorinţa noastră este de a vă oferi cele mai bune servicii, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, cu precădere a Regulamentului General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) şi a principiilor enunţate de acesta, respectiv: legalitatea, corectitudinea şi transparenţa; limitarea la scopul specific; minimizarea datelor; acuratetea datelor; limitarea stocării; integritate şi confidenţialitate; responsabilitate.

Cuprins:

 • Rezumat.
 • Detalii despre compania noastră.
 • Ce informaţii colectăm când vizitaţi website-ul nostru.
 • Ce informaţii colectăm când ne contactaţi.
 • Ce informaţii colectăm când intercţionaţi cu website-ul nostru.
 • Ce informaţii colectăm când accesaţi magazinul online www.seatbelt.ro .
 • Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor şi profilare.
 • Cum colectăm informaţii despre dumneavoastră şi de la părţi terţe.
 • Dezvăluirea şi utilizările adiţionale ale datelor dumneavoastră.
 • Durata stocării datelor dumneavoastră.
 • Securizarea informaţiilor dumneavoastră.
 • Transferul datelor dumneavoastră în afara Spaţiului Economic European.
 • Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale.
 • Dreptul dumneavoastră de a obiecta faţă de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri.

Rezumat.

Aceasta secţiune rezumă modul în care obţinem, stocăm şi utilizăm datele dumneavoastră. Acest sumar are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidenţialitate.

Cum colectăm sau obţinem informaţii despre dumneavoastră:

Prin accesarea website-ului www.seatbelt.ro .

Prin abonarea la Newslettere.

Colectăm informaţii despre modul în care utilizaţi serviciile noastre, cum ar fi tipurile de conţinut pe care le vizualizaţi sau cu care interacţionaţi, frecvenţa şi durata activităţilor în scopul îmbuntăţirii acestora, toate adunate pe platforma.

Când accesaţi website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor şi a altor tehnologii similare.

Ocazional şi de la terţi părţi.

Ce informaţii colectăm când interacţionaţi cu website-ul nostru www.seatbelt.ro :

 1. a) Nume, ip, detalii de contact, informatii din cookie-uri, nformaíi despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv si navigator web), informaţii despre modul în care utilizaţi website-ul nostru (ce pagini aţi accesat), data/ora la care aţi accesat website-ul nostru şi pe ce aţi dat click, locaţia geografică de la care aţi accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP).
 2. b) numele companiei sau afacerii (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este aplicabil), introduceţi orice informaţii suplimentare pe care le colectaţi de la sau în legătură cu persoane fizice.

Cum colectăm informaţii despre dumneavoastră şi de la părţi terţe.

Aplicaţiilor, site-urilor web şi integrărilor de la terţi, în cadrul serviciilor SEATBELT CONSULTING S.R.L.

Când utilizezi aplicaţii, site-uri web sau alte servicii de la terţi care folosesc sau sunt integrate în serviciile noastre.

Proprietar nou.

Dacă se schimbă dreptul de proprietate sau de control parţial sau total asupra Serviciilor noastre şi a activelor asociate, este posibil să transferăm informaţiile tale către noul proprietar.

Oferirea de informaţii către parteneri şi clienţi terţi.

Colaborăm cu companii terţe care ne ajută să furnizăm şi să îmbunătăţim Serviciile noastre, sau care folosesc produsele noastre de publicitate sau produse asociate, iar acest lucru întreţine funcţionarea companiilor noastre şi ne dă posibilitatea să oferim servicii gratuite persoanelor din întreaga lume.

Comercianţii, furnizorii de servicii şi alţi parteneri.

Transferăm informaţii către comercianţi, furnizori de servicii şi alţi parteneri pentru solutionarea de servicii tehnice de infrastructură, analizarea modului de utilizare a serviciilor noastre, măsurarea eficienţei reclamelor şi serviciilor noastre, furnizarea de asistenţă pentru clienţi, facilitarea plăţilor sau efectuarea de sondaje şi de cercetări academice.

Durata stocării datelor dumneavoastră.

Datele Personale vor fi utilizate doar pana la finalizarea procesului de recrutare, iar daca ati optat pentru includerea acestora in baza noastra de date, in oricare dintre modalitatile de mai sus, le vom prelucra pana la momentul in care va veti retrage consimtamantul in ceea ce priveste aceasta prelucrare.

Daca Datele Personale vor fi necesare in scopuri financiar-contabile, acestea vor fi stocate, pentru acest scop, pe perioada impusa de dispozitiile legale (5 ani de la inchiderea exercitiului financiar in cursul caruia a avut loc ultima prelucrare).

Daca Datele Personale sunt necesare in scopul apararii unui drept al nostru in fata instantelor de judecata, acestea vor fi stocate pentru perioada termenului de prescriptie a dreptului la actiune sau pe perioada derularii oricarui litigiu in fata instantelor de judecata.

La momentul interventiei oricareia dintre situatiile mentionate anterior, noi vom sterge Datele Personale din baza noastra de date si vom lua masuri rezonabile pentru a solicita si clientilor nostri carora le-am dezvaluit aceste Date Personale sa le stearga din baza lor de date.

Securizarea informaţiilor dumneavoastră.

Ne dorim ca informatiile pe care dumneavoastra ni le oferiti sa ramana la noi. De aceea, vom implementa toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii acestora impotriva distrugerii accidentale, pierderii, divulgarii neautorizate. Personalul nostru este instruit in ceea ce priveste modul in care trebuie sa gestioneze informatiile primite de la dumneavoastra, clientii si furnizorii nostri isi asuma, la randul lor, obligatii de confidentialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate incat sa previna, pe cat permite tehnologia de la acest moment, incidentele de securitate.

In ceea ce priveste web-site-ul nostru, exista masuri de securitate pentru serverele care gazduiesc web-site-ul nostru, si care includ antivirus, firewall, control regulat al securitatii si scanari de securitate, testari ale vulnerabilitatilor, sisteme de testare a intruziunilor.

Transferul datelor dumneavoastră în afara Spaţiului Economic European.

Menţionăm faptul ca unii dintre clienţii noştri pot fi din alte tari UE sau chiar din tari non UE , implicati in procesul de recrutare, si carora le vom transmite, pentru derularea procesului de recrutare, Datele Personale. In acest din urma caz, ne vom asigura ca vor fi semnate, inainte de transmiterea Datelor Personale, clauze contractuale standard pentru garantarea securitatii Datelor Personale.

La Datele Personale pot avea acces in mod incidental, furnizorii de servicii de IT ai SEATBELT CONSULTING S.R.L  (gazduire web-site, mententanta sisteme informatice), precum si furnizorii altor servicii precum consultanti juridici (in situatia aparitiei unor situatii litigioase), auditori sau colaboratori direct implicati in proiectele de recrutare, insa in toate situatiile acestia vor avea acces temporar si/sau limitat numai la Datele Personale pe care le acceseaza in mod incidental si numai pentru perioada necesara furnizarii serviciului respectiv. Toti furnizorii nostri trebuie sa respecte obligatiile de confidentialitate.

De asemenea, SEATBELT CONSULTING S.R.L  poate pune Datele Personale la dispozitia Autoritatii de Supraveghere, a instantelor de judecata, in cazul unor litigii, altor autoritati ale statului cu atributii de control, la solicitarea acestora, ori de cate o dispozitie legala impune o astfel de dezvaluire, sau pentru apararea drepturilor si intereselor noastre legitime.

Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale.

Intrucat prelucram Date Personale ce va apartin, aveti, in raport cu SEATBELT CONSULTING S.R.L , mai multe drepturi conferite de legislatia in domeniul protectiei datelor. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

 1. De a solicita Societatii acces la Datele Personale (in temeiul art. 15 din GDPR) si care presupune dreptul de a obtine o confirmare din partea Societatii ca prelucreaza Date Personale ce va apartin, precum si informatii cu privire la: scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existenta dreptului de a ne solicita rectificarea sau stergerea Datelor Personale, restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de opozitie, a dreptului de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere, daca exista un proces decizional automatizat, respectiv daca sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrarii automate de date cu caracter personal, daca datele sunt transferate catre tari terte si ce garantii au fost implementate de catre noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate.
 2. De a solicita reprezentantilor SEATBELT CONSULTING S.R.L rectificarea, fara intarzieri nejustificate, a Datelor Personale care nu mai corespund situatiei actuale, in temeiul art. 16 din GDPR; SEATBELT CONSULTING S.R.L  va derula periodic actiuni de actualizare a bazelor de date, situatie in care veti putea primi solicitari in acest sens. Insa, va rugam ca si dumneavoastra sa ne contactati imediat ce Datele Personale pe care ni le-ati trimis s-au modificat pentru a face actualizarile necesare.
 3. De a va retrage consimtamantul pe care ni l-ati acordat pentru prelucrarea Datelor Personale si de a solicita stergerea acestora, cu mentiunea ca retragerea consimtamantului nu va afectata legalitatea prelucrarii efectuata pe baza acestui consimtamant, inainte de retragerea lui de catre dumneavoastra sau in alte cazuri prevazute de art. 17 din GDPR;
 4. De a solicita restrictionarea prelucrarii pana la efectuarea rectificarii Datelor Personale sau, in masura in care va opuneti prelucrarii, pana la momentul solutionarii acestei cereri SAU in alte cazuri prevazute de art. 18 din GDPR;
 5. De a va opune prelucrarii Datelor Personale in scopul primirii de Newsletters, in temeiul art. 21 din GDPR;
 6. De a va adresa cu o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sau instantelor de judecata;
 7. Daca si in masura in care vor fi indeplinite conditiile legale veti avea si dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul dumneavoastră de a obiecta faţă de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri.

Pentru orice intrebari cu privire la cele de mai sus, precum si pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa responsabilului nostru cu protectia datelor la adresa de email office@seatbelt.ro  sau la adresa sediului Societatii.

Dacă doriti să anunţi ştergerea datelor cu caracter personal sau doriţi să anunţaţi să nu fie stocate sub nici o formă în baza de date a SEATBELT CONSULTING S.R.L  puteţi transmite o solicitare pe adresa de email oficială: office@seatbelt.ro.